NAUE CLAMP

NAUE CLAMP

Системата геомрежи NAUE CLAMP Secugrid® съчетава високоякостна армировка с допълнителна защита от ерозия за насипи, земни конструкции и стръмни склонове с наклон до 50°. NAUE CLAMP включва основно армировъчната мрежа за вертикален монтаж Secugrid® и, примерно,  рогозката за борба с ерозията Secumat®, захванати чрез П-образни крепежни елементи. Тази конструкция се запълва с хумусен пласт и може да се използва за бързо създаване на благоприятна среда за растеж – примерно, чрез хидропосев. NAUE CLAMP укрепва както временните, така и постоянни конструкции на склоновете, като здравината на системата позволява значителна гъвкавост. Възможно е изпълнението на различни проекти със специфични изисквания и засаждане на растителност върху склонове с уникална геометрия чрез използване на една единствена  икономична система, добре вписваща се в природната среда.

NAUE CLAMP Приложения

 • Язовири и диги
 • Възстановяване на склонове и насипи
 • Укрепване на насипи

Компоненти на системата

 • PET геомрежа Secugrid® за укрепване на почвата
 • Рогозка за борба с ерозията Secumat®
 • Крепежни скоби
 • Растителност, примерно чрез хидропосев

Предимства

 • Постоянна стабилност дори при наклони до 50°
 • Предпазване от загуба на стабилност и свлачища
 • Бързо и лесно изграждане
 • Може да се използват почви от площадката (включително свързани почви), което позволява оптимизиране на разходите, тъй като не се налага замяната с несвързани почви
 • Геомрежите Secugrid® може да се използват заедно с цимент или вар за стабилизиране на почвата
 • Ползите за околната среда, свързани с използването на наличната почва от площадката, включва намалени разходи и замърсяване от транспортирането и опазване на природните ресурси

NAUE M3 CLAMP INSTALLATION