NAUE BLOCK

NAUE BLOCK

Когато насипите се планират с наклон над 70°, обикновено не е възможно озеленяване или се налагат значителни и потенциално икономически неприемливи допълнителни укрепващи работи. При такива ситуации се изискват по-здрави фасадни системи, които трябва в същото време да са функционални и естетически. NAUE BLOCK е система за укрепване на земните конструкции чрез геомрежата Secugrid® и стени от тухли, блокчета, сглобяеми стоманобетонни елементи, естествен камък и други материали, позволяваща голяма гъвкавост при проектирането. Геомрежата Secugrid® се поставя между фасадните елементи и се закотвя в почвата за да се получи изключителна конструкционна стабилност.  Тази якост позволява на NAUE BLOCK да се адаптира към конкретните изисквания на проекта, изпълнението на множество форми на стените (включително заоблени ъгли), постигането на икономични и естетически решения.  Когато е необходимо, може да се осигури допълнителна механична защита чрез полагането на нетъкан геотекстилен филтър зад фасадата. Стените и наклоните може да са до ъгъл 90°.

NAUE BLOCK Приложения

 • Подпорни стени от всякакъв вид
 • Изграждане на насипи
 • Брегови устои на мостове
 • Като заместител на бетонни гравитационни стени
 • Автомобилни и железопътни шумови бариери

Компоненти на системата

 • РЕТ геомрежа за първично армиране Secugrid®
 • Фасада на стени от тухли, блокчета, сглобяеми стоманобетонни елементи, естествен камък, суха каменна зидария
 • Нетъкан филтриращ геотекстил Secutex®, в зависимост от проекта

Предимства

 • Бързо и лесно изграждане
 • Гъвкавост при проектиране на фасадата
 • Може да се използват почви от площадката (включително свързани почви), което позволява оптимизиране на разходите, тъй като не се налага замяната с несвързани почви
 • Геомрежите Secugrid® може да се използват заедно с цимент или вар за стабилизиране на почвата
 • Ползите за околната среда, свързани с използването на наличната почва от площадката, включва намалени разходи и замърсяване от транспортирането и опазване на природните ресурси.

NAUE M3 BLOCK INSTALLATION