SECUGRID®

SECUGRID®

Secugrid® е геомрежа със здрава и стабилна конструкция за укрепване на земните пластове, произведена от екструдирани ленти, които са споени една с друга.

Secugrid® е многофункционален

Геомрежата Secugrid® притежава висока якост на опън и поради това се използва за укрепване на пътната основа на автомобилни и железни пътища, укрепване на земни насипи със стръмни склонове и подпорни стени, фундаменти на земни диги, пренасяне на натоварвания, действащи върху насипани земни маси, оформяна на пластове над отвори, запечатване на изкуствени лагуни за шлам, покриване на траншеи и легла. Благодарение на своята якост на опън Secugrid®, е подходящ и за проектите с най-строгите изисквания. Освен стандартните геомрежи, ние също произвеждаме Combigrid® – високоякостен композитен продукт, представляващ комбинация от геомрежа и нетъкан геотекстил.

Предимства на Secugrid®

 • много висока якост при ниски напрежения
 • незабавно сцепление  и закотвяне в почвата
 • добра устойчивост на пълзене (PET)
 • големи ъгли на триене благодарение на текстурираната повърхност
 • висока устойчивост на  механични повреди при монтаж
 • рула с ширина 4,75 m
 • изработен от равномерно екструдирани яки
 • PET или PP ленти
 • висока устойчивост на биологични и химически въздействия
 • якост на двуосната геомрежа до 80 kN/m
 • якост на едноосната геомрежа до 400 kN/m
 • Сертификат от BBA (Британски изпитателен институт за строителни материали) за армирани откоси до 70°
 • предлага се и в комбинация с нетъкан Secutex® (Combigrid®)
 • бърз и лесен монтаж
 • сертификат за съответствие с ISO 9001
 • CE маркировка

Secugrid® е надежден

Геомрежата Secugrid® предоставя превъзходно укрепване на почвата, защото противодейства на натоварванията от силите на опън с много малко удължение. При полагането на продукта се постига незабавно сцепление и закотвяне внасипаната почва без първична деформация. Монолитните полимерни ленти, използвани за производството на Secugrid®, са изключително здрави  и имат отлична устойчивост на химикали. Secugrid® се произвежда в съответствие с изискванията на EN ISO 9001 : 2000, с гарантирана еднообразност и високо качество. Продуктът е преминал проверката на множество признати институти за изпитване на материали и е одобрен от Федералната железопътна агенция за използване в земните съоръжения на железопътните проекти.

Secugrid® е икономичен

При технически решения, прилагащи геомрежи Secugrid®, може да се намали потреблението на природни минерални материали чрез по-малка дебелина на основата на пътната настилка. За това приложение се предлага специален изчислителен диск за определяне на подходящия тип геомрежа Secugrid®. Тъй като Secugrid® се пренася лесно, големи количества от продукта може да се положат бързо с минимум работна ръка и при ниски монтажни разходи.

Secugrid® е лесен за полагане

Secugrid® може да се полага на практика почти при всякакви атмосферни условия, без тежко оборудване и специални строителни методи. Съседните секции на продукта се съединяват чрез обикновено препокриване. Може да се използват стандартни режещи инструменти за заготовка на самата площадка, а за стръмните откоси може да се оформят различни геометрични форми, съответстващи на профила на терена.

Заключение

Геомрежата Secugrid® е изключително здрава, с лесен монтаж и предоставя икономично алтернативно решение на традиционните строителни методи. Широката гама от продукти, включително едноосовите и двуосовите (тип R и Q) геомрежи, правят Secugrid® идеалния конструктивен елемент в практически всички области на строителството и при опазването на околната среда. Тези продукти с високи експлоатационни показатели и ниска цена, предоставят просто и икономично укрепване на естествено нестабилни почви за постигането на устойчивост на натоварванията, предизвикани от съвременните технически приложения. Кликнете тук за допълнителна важна информация относно Secugrid®