SECUDRAIN®

SECUDRAIN®

Secudrain® е 3-измерен композитен продукт, състоящ се от дренажна сърцевина и здраво закрепени филтриращи нетъкани геотекстили, за дренажни приложения.

Secudrain® е многофункционален

Secudrain® се използва широко за отвеждане на вода и газ при различни приложения. При изграждането на депа за отпадъци, Secudrain® изпълнява едновременно три функции (филтриране, защита и дрениране) когато се полага директно над геомембрана. Способността на Secudrain® за пасивно освобождаване на налягането на водата, го прави идеален за дренаж над подземни съоръжения и  за дренажни канавки на пътища. Филтриращият геотекстил и дренажна сърцевина може ефективно да се оразмерят така, че да се постигне желания дренажен капацитет. Secudrain® се използва с успех също като дренажен пласт при изграждането на сгради, тунели и покриви.

Предимства на Secudrain®

 • филтриране, защита и дрениране в един продукт
 • отлични хоризонтални дренажни характеристики
 • дългосрочно запазване на хидравличните характеристики
 • замества естествените дренажни агрегатни материали
 • много висока устойчивост на пълзене
 • устойчив на химическо и биологично разграждане
 • идеално подходящ за полагане върху стръмни откоси  поради много добрата си якост на срязване
 • устойчив на условията на площадката
 • бързо и евтино полагане
 • най-високи стандарти за контрол на качеството
 • сертификат за съответствие с ISO 9001
 • CE маркировка

Secudrain® е надежден

Secudrain® се отличава със своята здравина и износоустойчивост, като с лекота издържа на механични натоварвания. Устойчив е на всички естествени химически и биологични въздействия в почвата. Дългосрочната филтрираща способност на иглонабития нетъкан геотекстил предоставя високи водопропускливи характеристики и така осигурява дълъг експлоатационен живот на системата. Използването на иглонабития нетъкан геотекстил също така осигурява висок ъгъл на вътрешно триене, което е особено важно при стръмни откоси. Здравата връзка между геотекстила и дренажната сърцевина осигурява висока якост на срязване на системата Secudrain®.

Secudrain® е икономичен

Secudrain®  едновременно изпълнява функциите на филтриращ, дренажен и защитен слой, поради което монтажната дейност се извършва много бързо. Използването на Secudrain® в земни конструкции изисква по малко изкопни работи, а когато се използва като изолиращ екран на депа за отпадъци, се постига увеличаване на полезния обем. Използването на Secudrain® спестява време и природни ресурси, тъй като 10 000 m² от системата може да замести изкопаването, транспортирането и полагането на приблизително 3 000 m³ зърнист дренажен материал. Secudrain® поддържа разходите ви по-ниски в сравнение с конвенционалните методи.

Secudrain® е лесно полаган

Леките рула Secudrain® може безпроблемно да се пренасят и разгъват от един-двама работника, както и да се полагат почти при всякакви атмосферни условия. Сложните съединения са лесни със Secudrain® и продуктът  лесно приляга към профила на площадката.

Заключение

Secudrain® е с превъзходна многофункционалност. Технологията на монтажа е проста и лесна. Secudrain® е изключително устойчив на въздействието на околната среда  и използването му икономисва природни ресурси.