COMBIGRID®

COMBIGRID®

Combigrid® е композитен продукт, състоящ се от геомрежа Secugrid® и иглонабит нетъкан геотекстил Secutex®,  здраво споен между усилващи ленти. Предназначен е за стабилизация, разделяне и филтриране.

Combigrid® е многофункционален

Combigrid® съчетава функциите и характеристиките на няколко продукта в един. Combigrid® е предимно предназначен за приложение  при слабоносещи почви, където освен армиране  е необходимо да се осигури филтриране и разделяне. По принцип, това означава подпочвени пластове със стойности на CBR по-ниски от 3 %. Поради това, областите на приложение на Combigrid® може да бъдат армирането на пътните основи, фундаментите, пътищата за достъп, траншеи за тръбопроводи и общата инфраструктура  в сектора на пътното строителство. Големият спектър от налични продукти Combigrid® с различни якости на опън и нетъкани компоненти, позволява най-оптималното и точно избиране на конкретно необходимия продукт. По такъв начин, Combigrid® се явява многоцелев продукт за универсално приложение.

Предимства на Combigrid®

 • армиране, филтриране, разделяне и дрениране в един продукт,  като това намалява дебелината на минералните пластове
 • здраво свързан композитен продукт
 • много висока якост при ниски напрежения
 • отлично сцепление и закотвяне в покриващите инертни материали
 • висока устойчивост на механични повреди при монтажа
 • нетъкан геотекстил, здраво свързан между еднообразно екструдирани PP или PET ленти
 • висока устойчивост срещу биологично и химично разграждане
 • рула с ширина 4,75 m
 • бързо и лесно полагане
 • сертификат за съответствие с ISO 9001
 • CE маркировка

Combigrid® е надежден

Combigrid® може да се произвежда с полипропилен (РР) или полиестер (РЕТ) в зависимост от конкретните изисквания на проекта. Подходящ е за използване във всякакви природни среди. Геомрежите Combigrid® се отличават с високото поемане и разпределение на натоварванията при съвсем минимално относително удължение. В резултат на това се постига незабавно сцепление  и закотвяне в насипаната почва без първична деформация. Монолитните полимерни ленти, използвани при производството на Combigrid®, са изключително здрави, имат отлична химическа устойчивост, както и изключително добра устойчивост на атмосферните въздействия, както показва изпитването Global UV. Нетъканият геотекстил Secutex®, здраво свързан с усилващите ленти, се отличава с дългосрочна филтрираща способност и голяма здравина, заради което геомрежите Combigrid® са одобрени от Федералната железопътна служба за използване в земните работи на железопътните съоръжения. Combigrid® е превъзходен пример на комбинирането на два висококачествени материала в един продукт с няколко функции.

Combigrid® е икономичен

Combigrid® се полага с изключителна бързина и леснота, което позволява значително намаляване на монтажните разходи. Решенията за системи, използващи Combigrid®, може да намалят дебелината на насипните пластове на пътищата и често се избягва необходимостта за замяна на почвени пластове с ниска носимоспособност, като по този начин се запазват ресурсите и се спестяват финансови средства. За усилването на пътната основа, NAUE е разработила изчислителен диск, чрез който може да се определи точния вид Combigrid®/Secugrid®.

Combigrid® е лесен за полагане

Combigrid® може да се полага на практика почти при всякакви атмосферни условия, без тежко оборудване и специални строителни методи. Съседните секции на продукта се съединяват чрез обикновено препокриване. Може да се използват стандартни режещи инструменти за заготовка на самата площадка, а за стръмните откоси може да се оформят различни геометрични форми, съответстващи на профила на терена.

Заключение

Combigrid® е многофункционален композитен продукт, който може да се използва на различни обекти като усилващ, разделителен и филтриращ пласт. Combigrid® е изключително здрав, устойчив и дълготраен продукт, който е икономически изгодна алтернатива  на традиционните методи в строителния сектор и осигурява опазването на околната среда. Получавате високотехническа геомрежа за изпълнение на изискванията и на най-нестандартните проекти.