CARBOFOL®

CARBOFOL®

Carbofol® е устойчива на химикали геомембрана с гладка или текстурирана повърхност  за изолационни приложения.

Carbofol® е многофункционален

Геомембраната Carbofol® осигурява пълно изолиране дори и при най-токсичните вещества. Обикновено се използва като компонент на долните изолиращи екрани на депата за отпадъци, при тяхното запечатване и за защита на подпочвената вода от замърсяване. Carbofol® отговаря и на най-стриктните наредби и нормативи за съхраняването, пълненето, пренасянето, производството, обработката  и употребата на замърсени течности, каквито са разпоредбите на германския Закон за опазване на водите (WHG) и британския Закон за опазване на околната среда (EPA). Продуктът е също подходящ за хидроизолация на съоръжения за питейна вода като водопроводи, канали и водни басейни. Carbofol® с текстурирана повърхност, притежаващ висок коефициент на триене, може много надеждно да се прилага при откоси с по-голям наклон.

Предимства на Carbofol®

 • възможни различни изолационни приложения
 • отлична химическа устойчивост благодарение на подбраните суровини
 • не съдържа пластификатори, причиняващи излужване
 • изключително голямо удължение при едноосова и многоосова деформация
 • висока устойчивост на напукване
 • много висока устойчивост на UV лъчи
 • посоката на пренасяне на силите на срязване не е в зависимост от посоката на текстурираната повърхност
 • големи ъгли на триене между текстурираната геомембрана и други материали
 • цялостен контрол на качеството от суровината до крайния продукт
 • улеснено полагане благодарение на ширина 9,40 m на рулото
 • висок индекс на стопилката, позволяващ
 • отлична заваряемост
 • гладки ръбове със сваляща се пластмасова лента за чиста заваръчна повърхност и препокриване
 • траен продукт, използван повече от 40 години на различни обекти
 • предлага се също в съответствие с GM-13 и с одобрението на BAM (Федерален институт за изследване и анализ на материалите) и DIBt (Германски институт за технология на строителството)
 • сертификат за съответствие с ISO 9001
 • CE маркировка

Carbofol® е надежден

През 1989 г. Carbofol® става първата геомембрана, атестирана от института BAM. Понастоящем, Carbofol® HDPE 507 гладък и текстуриран) с дебелина 2,5 mm е с издаден сертификат от BAM за използване при изграждането на депа за отпадъци. Геомебраната Carbofol® с дебелина 2,0 mm е със сертификат от DIBt за защита на подпочвените води. Освен това, техническите параметри на продукта отговарят и на изискванията  GM 13. Сертификати за използването на Carbofol® са издадени в много други страни от цял свет и на практика в почти всички страни на ЕС. Строгият контрол на качеството по време на производството на  Carbofol® и редовното проверяване на системите за контрол на качеството от нотифицирани органи, позволява цялостно документиране на производствения процес от суровината до крайния продукт. Carbofol® е изключително дълготраен, устойчив както на химически въздействия, така и на ултравиолетови лъчи. Заваряването на шевовете се извършва с най-съвременни заваръчни  апарати, които записват всички параметри на заваръчния процес. Контролът на целостта на шевовете, гарантиращ качеството на извършената работа, се осъществява посредством сгъстен въздух или вакуум.

Carbofol® е икономичен

Благодарение на използването на най-съвременни технологии на заваряване и квалифицирани работници, Carbofol® може да се монтира бързо е ефективни. Превъзходната заваряемост на Carbofol® означава по-бърз монтаж, което допринася за по-бързото приемане на вашите обекти.

Carbofol® е лесен за полагане

Страничните маркировки върху рулата показват правилните разстояния на препокриването за заваръчните екипи, а защитните ленти по ръбовете запазват повърхността чиста преди заваряването. Всички монтажни операции се извършват директно на площадката. Целият процес не изисква особени усилие за монтажника.

Заключение

Десетилетията на успешно приложение са доказателство  за високото качество на Carbofol® и нашия стремеж към съвършенство. Благодарение на високите изисквания на всички етапи на производството и професионалния подход към монтажа на строителната площадка, Carbofol® си е спечелил много добро име на световния пазар. Това осигурява най-голяма безопасност и качество за вашите проекти.