BENTOFIX®

BENTOFIX® X

BENTOFIX®

Bentofix® е иглонабит усилен геосинтетичен глинен екран от два пласта геотекстил с вграден пласт натриев бентонит за изолиращи приложения.

BENTOFIX® X

Модификацията Bentofix® „X“ е иглонабит геосинтетичен глинен екран, при койтто тъканият текстил е с полиолефиново покритие за ниска водо- и газопропускливост за постигането на незабавна бариера преди хидратирането.

Bentofix® е многофункционален

Bentofix® е изключително многофункционален изолиращ екран на основата на бентонит. Хидратираният Bentofix® е ефективна бариера срещу течности, пари и газове. Успешното използване на Bentofix® в продължение на повече от две десетилетия показва, че областта на използването на продукта е практически неограничена:

 • запечатване на депа за отпадъци и замърсени почви
 • долни изолиращи екрани на депа за отпадъци
 • изолиране на газове и изпарения
 • повърхностно запечатване на изкуствени лагуни
 • изолиране на обваловки
 • хидроизолация  на язовири, канали и водни корита
 • изолиране на шламохранилища
 • защита на подпочвени води
 • сорбционни екрани
 • вертикални екрани
 • хидроизолация на основи на сгради

Предимства на Bentofix®

 • многофункционални изолационни приложения чрез различни  видове геосинтетични глинени екрани на основата на натриев бентонит
 • строителните разходи може да се намалят при заместването на уплътнената глина
 • здрави геотекстилни пластове за надеждно капсулиране на вградения бентонит
 • устойчивост на неравновмерни слягания
 • еднообразна устойчивост на разединяване осигурява якост на срязване в много посоки
 • използване на процеса Thermal Lock  за усилване на вътрешната якост на срязване  и контактните ъгли на вътрешно триене с други материали
 • самозалепващи препокриващи се ръбове
 • рула с ширина 5 m за улесняване на монтажа
 • бърз и лесен монтаж
 • сертификат BBA (Британски изпитателен институт за строителни материали) за хидроизолационни системи (Bentofix® BFG 5000 и X2 BFG 5300)
 • сертификат за съответствие с ISO 9001
 • CE маркировка

Bentofix® е надежден

Здрави и издръжливи нетъкани геотекстилни слоеве капсулират и предпазват слоя бентонит, осигурявайки му дългосрочен експлоатационен живот. Тъй като Bentofix® съдържа натриев бентонит от най-високо качество,  незабавното му набъбване след монтажа е осигурено, чрез което надеждно се самозапечатват всички случайни механични пробиви. Благодарение на огромния си капацитет за удължение, Bentofix® се отличава с еластичност  и осигурява дългосрочно следване на неравностите на почвата, дължащи се на земни деформация като неравномерно слягане.  Bentofix® много лесно се поставя върху стръмни откоси. Уникалната технология на механично захващане на иглонабитите влакна ги свързва по начин, осигуряващ висока якост на срязване и ненадмината устойчивост на пълзене. Bentofix® се справя също с честия критичен проблем, свързан с ъглите на вътрешно триене. Механично свързания нетъкан геотекстил осигурява якостта на срязване, необходима дори и при най-взискателните приложения. Усилващите влакна също предотвратяват страничната миграция на бентонита. Bentofix® безспорно превъзхожда конвенционалните уплътнени глинени екрани и е сертифициран от редица регулаторни органи.

Bentofix® е икономичен

Bentofix® осигурява както икономически, така и екологични предимства. Тъй като един пласт Bentofix® е равностоен на няколко пласта уплътнена глина, така се увеличава полезния обем на депото и се получават повече приходи от таксите за ползване. Полагането на Bentofix® е бързо и лесно – – необходимо е само рулото да се разгъне на площадката и да се извърши препокриване в местата на съединяването. При транспортирането също лесно се виждат предимствата на Bentofix®  – товара на един товарен автомобил с този продукт покрива площ от 4000m² в сравнение на само  40m²  площ (дебелина 500 mm) при глината.

Bentofix® е лесно полаган

Уплътняването на всеки пласт глина и вземането на проби са вече минало при наличието на Bentofix®. Производството и програмата за лабораторен контрол на качеството на Bentofix® означава, че продукта пристига на площадката с необходимите резултати от изпитването и готов за полагане. Изпитването за уплътняване и съдържанието на влага също не са необходими при Bentofix®. »Развий и постави« – това е девиза при полагането на Bentofix®. Какво може да бъде по-лесно от това?

Заключение

Bentofix® е устойчив и многофункционален продукт, използването на който осигурява най-високата степен на надеждност и рентабилност. Bentofix® е също без конкуренция и по отношение на логистиката на проекта. Избирането на Bentofix® не само намалява строителните разходи и време, но предпазва и нашата околна среда.