Продуктите на NAUE

Нововъведенията на NAUE отвеждат геосинтетичната индустрия в бъдещето. Ние предлагаме разработката на продукти за конкретни обекти, инженеринг и решения за сложни предизвикателства, опростяващи вашия проект.

BENTOFIX®

Геосинтетични глинени екрани

SECUTEX®

Иглонабит нетъкан геотекстил

SECUTEX® H

Специален нетъкан геотекстил за хидротехническо строителство

CARBOFOL®

Геомембрани

SECUGRID®

Геомрежа за усилване на земни пластове

COMBIGRID®

Геомрежи с интегриран нетъкан геотекстил

SECUDRAIN®

3- измерна дренажна система

SECUMAT®

Композит за ерозионен контрол