Изграждане на диги

Геосинтетиката изпълнява важни функции при изграждането на диги, осигурявайки дългосрочна стабилност и изолиране. Геосинтетиката на NAUE се използват при тези взискателни приложения в продължение на десетилетия.

Намаляване налягането на поровата вода

За да се подобри стабилността и намалят последствията от просмукването при наводнения, в долната част на дигите (сухата част) се поставят филтри. Чрез поемане на водата, филтрите намаляват съществуващото в порите на дигата налягане  и предотвратяват създаването на свръхналягане, осигурявайки по този начин стабилност за дигата. Иглонабитите нетъкани геотекстили Secutex® H изпълняват предизвикателна функция  – те може ефективно да бъдат използвани като филтриращ пласт между тялото на дигата и филтъра, както и във фундамента на самата дига. Откъм водната страна геотекстилите Secutex® H предотвратяват отмиването на почвените частици, което в противен случай може значително да намали стабилността на дигата. Триизмерната пореста структура на Secutex® H наподобява тази на почвата и поради това има отлично стабилизирани филтриращи характеристики. Освен това, геотекстилите Secutex® H са изключително здрави благодарение на високия си капацитет на удължение, което им позволява лесно адаптиране към неравни и меки почви.

Изолиране

При ремонт и ново строителство на диги геосинтетичният глинен екран Bentofix® с дебелина само 7 mm е една икономична алтернатива на традиционно използвания уплътнен глинен екран с дебелина 60 cm. След полагането бентонитът на прах набъбва многократно и незабавно при хидратация, образувайки слой с отлична ниска водонепропускливост. При производството на Bentofix® се прилага иглонабиване по цялата повърхност, с повече от два милиона влакна на квадратен метър. Възможни са наклони от 22⁰ и повече благодарение на структурата на иглонабитата повърхност  на геотекстила и големия вътрешен ъгъл на триене. При трудни почвени условия и по-стръмни склонове може да се използва геомрежа Secugrid® за допълнително стабилизиране.

Благодарение на тънкия си профил, геосинтетичните глинени екрани Bentofix® заемат по-малко пространство от уплътнения глинен пласт и изискват отстраняването на значително по-малко количество почва – особени при ремонта на диги. Горният пласт от нетъкан текстил на Bentofix® BFG 5000 е равномерно импрегниран с прахообразен бентонит по цялата си повърхност. Това допълнително покритие прави препокриването по-лесно, без да се налага използването на бентонит на прах или паста по време на монтажа.

Горните и долни външни пластове на геосинтетичните глинени екрани Bentofix® защитават бентонитовата маса и същевременно осигуряват достатъчна здравина при извършването на полагането. Когато се очакват по високи натоварвания трябва да се използват Bentofix®, изработен от нетъкан геотекстил с маса на единица площ 300 g/m² и повече.

Алтернативно,  може да се използват геомембрани  Carbofol®  от HDPE  с дебелина 1,5 mm. Не само полагането е опростено, но геомембраните Carbofol®, изработени от HDPE, лесно се заваряват благодарение на  подходящия индекс на стопилка на смолата.

За ефективно предаване на силите на срязване върху склонове, геомембраните може да бъдат произведени с текстурирана повърхност. Независимо от това, трябва да се извършат конкретни изпитвания на срязване за да се  потвърди необходимата якост на срязване за почвата и да се изчисли стабилността.

В зависимост от изискванията, над и под геомембраните Carbofol® може да се положат иглонабити нетъкани геотекстили като Secutex® H и Secutex® за допълнителна защита. При почви с ниско съдържание на чакъл (фракция чакъл ≤ 30 %) за защитата на геомембраните Carbofol® трябва да се използват нетъкани геотекстили с маса на единица площ 400 g/m². При по-едрозърнести почви се изискват защитни геотекстили с маса на единица площ до 1200 g/m².

Защита от кореновата система на растителността

Корените на храстите и тревите може да проникнат във филтъра и тялото на дигата, което може да намали дрениращия капацитет на филтъра и да въздейства на непропускливостта на  изолиращия екран. Вертикалният монтаж на геомембрани Carbofol® с дебелина 1 mm осигурява ефективна защита срещу проникването на корените и за дългосрочна стабилност на критичните зони. При Carbofol® с дебелина 2 mm се постига и дългосрочна  устойчивост на гризачи.

Борба с ерозията

Върху стръмни склонове проливните дъждове може да причинят ерозионни бразди и отмият новопосадените тревни семена. Рогозките за борба с ерозията Secumat® противодействат на повърхностната ерозия и образуването на бразди като задържат почвата и семената чрез своята лабиринтообразна, триизмерна структура. Secumat® се полага директно върху склона и се запълва с почва. Корените постепенно се преплитат с триизмерната структура на Secumat®, като се постига ефективно закотвяне на корените и Secumat® в почвата.

Заключение

Дигите се изграждат за защита от наводнения и трябва да функционират правилно през един такъв кратък, но много критичен период. Геотекстилите Secutex® H се използват за предотвратяване на отмиването и ерозията на почвата. Чрез геотекстилите Secutex® H се поддържа пълната производителност на филтъра и стабилността на конструкцията както при кратките свръхнатоварвания от наводнения, така и в останалото време. Геосинтетичните глинени екрани Bentofix® и геомембраните Carbofol® се използват широко като изолиращи компоненти, докато нетъканите геотекстили Secutex® H и Secutex® ефективно защитават Carbofol® от повреди. Геомрежите Secugrid® допълнително подобряват стабилността на склоновете, а Secumat® и Carbofol® предпазват от ерозия и проникването на корени. Когато имате нужда от цялостни решения за изграждането на сигурни и дълготрайни диги, помислете за продуктите, предлагани от NAUE – правилният избор.