Хидротехническо строителство

Защита на крайбрежия

Речни корита

Водни канали

Изграждане на диги