Хидроизолация

Добре изпълнените стоманобетонни елементи и конструкции трябва да са непроницаеми за вода, дори когато водата е под налягане, за да предпазят армировъчната стомана от корозия. В действителност, много е трудно (дори и с най-модерните бетонови възли) да се произведе идеална стоманобетонна маса, тъй като най-малкото несъответствие (като струпване на чакъл) може да предизвика дефекти в бетона. Често, водата, която прониква в стоманобетона, е кисела и следователно има агресивно въздействие както върху основните химични елементи на бетона, така и на армировката. Това в крайна сметка води до разграждане на съставните елементи. По време на втвърдяването в отлятата бетонна маса може да се образуват малки пукнатини поради свиване. Бетонните конструкции също са податливи на напукване поради трептенията, причинени от пътния трафик, както и от слягането на почвата и природни явления като земетресенията.  Армировката, особено тази, която е в близост до външната повърхност, е изложена на особено голям риск от корозия, причинена от проникването на вода през такива пукнатини.

BENTOFIX® BFG 5000 е система за изолация на бетона, която ефективно предпазва стоманобетонните конструкции като предотвратява проникването на вода и осигурява защита от агресивните химически вещества, налични в почвата.