Изграждане на тунели

Все повече от съвременните пътни тунели се проектират с експлоатационен живот над  100 години. Поради тази причина, те трябва да бъде ефективно защитени от въздействието на подпочвените води и водата, проникваща през скалните пукнатини. Съответно, строителните изисквания са много високи, особено по отношение на дългия експлоатационен живот.

Нивото на хидростатично налягане и агресивността на водата определят обхвата на защита, необходима при изграждането на подземни конструкции. Също така, наблюдава се растяща тенденция за ограничаване оттичането на планинска вода  за целите на опазването на околната среда. Има широка гама от възможности, както технически, така и икономически, за избор на най-подходящата система за защита. Всеки тунел изисква специфично решение, в зависимост от терена и строителните методи –  открит способ, използване на тунелно пробивни машини, променлива агресивност на водите, преминаване през участъци с води под налягане, просмукваща се води и пр.

Изолиращите екрани  не служат само за защита на важните конструкции от корозия. Защита от замръзване и стабилността на самата конструкция на тунела изисква ефективна защита срещу влагата. В сравнение с общите разходи за изграждане на тунел, разходите за функционираща хидроизолация са незначителни, по получените ползи от това са големи. Изолиращите екрани предпазват и защитават конструкцията. Това намалява разходите за поддръжка и ремонт. Затова хидроизолация е неизменна част при всяко строителство на тунел.

В дългосрочен план, безпроблемната експлоатация на един тунел при  ниски експлоатационни и ремонтни разходи може да се постигне с професионално монтирана изолираща система. Освен това, изолирането активно допринася за известно опазване на околната среда след наложилото се изграждане на тунел, като не позволява допълнителни нарушения в хидрологичния планински воден баланс. Изолиращата система предотвратява също замърсяването на околната среда от масла и химикали при евентуални пътнотранспортни произшествия.

Тези важни изисквания се изпълняват надеждно и икономично от изолиращите системи на NAUE. Ние предлагаме цялостни системи за изграждането на тунели – от производството до монтажа, включително пълно осигуряване на качеството.