Системи с двойни изолиращи екрани

Системите с двойни изолиращи екрани се монтират в промишлени обекти, където течностите се „съхраняват, пълнят и подават“ или „произвеждат, обработват и използват“, и където агресивните и опасни течности може да предизвикат замърсяване на подпочвените води и почви, ако бъдат изпуснати в околната среда.

Ако изискванията на местния орган за управление на водите са по-строги от гледна точка на качеството на монтажа, възможности за проверка  и общата производителност на системата с еднопластов изолиращ екран, може да се използва система с двоен изолиращ екран за да се намалят рисковете, свързани с обваловката на големи количества потенциално опасни течности. При системата с двоен изолиращ екран между двете геомембрани Carbofol® се монтира контролен пласт.

Изолиране

Системите с двойни изолиращи екрани се избират когато има най-високи изисквания за безопасност. Една типична такава система се състои от две геомембрани  Carbofol® от високоплътностен полиетилен (HDPE), всяка с дебелина 2 mm, и дренажна HDPE геомрежа Secudrain® XX, разположена между двата изолиращи компонента, действаща като контролна зона. Устойчивите на UV-лъчи HDPE геомембрани  Carbofol® са отличен избор за изпълнението на тези най-строги изисквания и предлагат допълнително устойчивост на гризачи и коренища.

Контрол в експлоатационния период

Системите с двойни изолиращи екрани могат да бъдат наблюдавани непрекъснато или периодично.

За да бъде възможно локализирането на повреди и неизправности в системата, зоната за наблюдение обикновено се разделя на отделни контролни полета. Всяко контролно поле има два режима на наблюдение (вакуум проверки и проводник за електрическо наблюдение). Разделянето на зоните на наблюдение на отделни контролни полета може да спомогне за ограничаването на миграцията на замърсители в цялата зона на наблюдение, позволявайки бързо и прецизно локализиране на повредите.

След изпълнението на проекта, цялата зона на наблюдение се поставя под отрицателно налягане от 0,3 до 0,6 bar. Вакуум помпата се намира в измервателен шкаф, където е монтиран и индикатора на течове. Рязък спад в отрицателното налягане показва неизправност в контролното поле. След това мерките по ремонта може да се предприемат избирателно и бързо.

Другия метод на наблюдение е въз основа на принципите на електросъпротивителното измерване, при което уникален проводим геотекстил се монтира в зоната на наблюдение между две геомембрани. Геотекстилът има измерителен елемент и оценяваща матрица, свързани с локалния блок за данни, който събира данни за разпространението на съпротивлението в специалния нетъкан геотекстил.

Ако проводимия геотекстил се навлажни поради увреждане на разположената над него геомембрана, електрическото съпротивление на геотекстила в тази зона се променя. Тази промяна в съпротивлението задейства аларма, която показва, че трябва да се предприемат коригиращи действия в конкретната точка на повредата.

Защита

За да се осигури дългосрочното качество на  системата с двоен изолиращ екран, препоръчва се използването на механично свързан нетъкан геотекстил  над горната геомембрана Carbofol®. Ако почвените условия не са много добри, може да се наложи такава защита да се постави и под долната геомембрана Carbofol®.

При пясъчни почви с ниско съдържание на чакъл (< 30 % фракция чакъл), достатъчно е използването на защитния нетъкан полипропиленов геотекстил Secutex® с маса на единица площ 400 g/m². Но, при почви с по-голяма гранулометрия, трябва да се предвиди използването на геотекстил Secutex® с маса на единица площ до 1200 g/m². Ако покриващият пласт на  системата с двоен изолиращ екран е смес от пясък и чакъл (фракция чакъл

Поради агресивността на химикалите над системата с двоен изолиращ екран Carbofol®, препоръчва се използването на  механично свързан нетъкан геотекстил HDPE Depotex®.

Заключение

На промишлени площадки, където се изискват по-високи стандарти за безопасност и контрол, обикновено се изисква използването на двойни HDPE геомембрани Carbofol®. Дългосрочните експлоатационни показатели и защитата на изолиращия екран се подобряват чрез използването на защитните (PP) нетъкани геотекстили Secutex® или (HDPE) Depotex®  за предотвратяването на механични увреждания по време на монтажа и последващата експлоатация на съоръжението. При обекти, където опазването на околната среда е особено критично, използването на висококачествени системи с двоен изолиращ екран с геомрежи Secudrain® XX като контролен пласт от Naue, осигурява икономично и дългосрочно действащо решение.