GГеосинтетика за строителство върху меки почви

Геосинтетиката може да се използва при много различни приложения за  укрепване и изолиране на меките почви. Те предлагат икономично и олекотено решение за различни условия на околната среда.

Укрепване

При укрепването на големи площи от много мека почва едно от най-трудните неща е да се направи района подходящ за извършването на превози и строителство. Combigrid® може да се полага директно върху меки почви за незабавно подобряване на носимоспособността на почвата (предлага се специален изчислителен диск за определяне на подходящия тип геомрежа Secugrid®). Combigrid® предлага предимствата на два материала в един продукт, тъй като е съставен продукт, съчетаващ укрепващите качества на геомрежите Secugrid® с разделителните и филтриращи качества на нетъканите геотекстили Secutex®.

Когато се използват в комбинация с нетъкан геотекстил, здравите монолитни ленти на геомрежите Secugrid® преразпределят точковото натоварване в мрежата върху по-голяма площ. С това преразпределяне се постига намаляване на локалната деформация и подобряване на носимоспособността на меките почви.

Способността за преразпределяне на натоварването (ефект, подобен на този при снегоходките, използвани от ескимосите да се движат върху неутъпкан сняг) на Combigrid®, позволява полагането на горен минерален пласт, като същевременно разделителните способности на вградения геотекстила Secutex® не позволяват смесването на различните видове почви.

Изолиране

При озеленяването на хвостохранилища, където силно замърсяващи вещества трябва да бъдат изолирани от естествената среда, геосинтетичните решения на NAUE GmbH & Co. KG гарантират тяхното безопасно капсулиране в дългосрочен план. Като се има пред вид много ниската носимоспособност на отпадъчното тяло на хвостохранилището, поради насищането му с течности, необходимо е да се осигури сигурен достъп до повърхността.  За тази цел се използват продуктите Combigrid®, които осигуряват добро преразпределение на натоварването и дават възможност на леко оборудване да работи върху повърхността на хвостохранилището.

Геомембраните Carbofol® от високоплътностен полиетилен (HDPE) осигуряват непропусклив за водата и газовете изолиращ екран. Те са инертни към действието на агресивните химикали, обикновено присъстващи в отпадъчното тяло,  и надеждно се заваряват за формирането на непрекъсната бариера против проникването на дъждовна вода и изпускането на газове.

За да се защитят геомембраните Carbofol® от прекомерна деформация, както и възможно пробиване от камъни с остри ръбове, намиращи се в минералния горен пласт/дренажен пласт, директно над геомембраните може да се положи нетъкан геотекстил с голяма маса на единица площ (1200 g/m² и повече).

Геосинтетичните глинени екрани Bentofix® са много подходящи за изолирането на почви, които са много податливи на слягане. В Bentofix® се използва висококачествен, естествен натриев бентонит, капсулиран между два пласта геотекстил. След хидратиране, притежаващият висок капацитет за набъбване бентонит създава бариера срещу течности и газове. Чрез използването на Bentofix® с висок капацитет на удължение, повишена механична якост и равномерна иглонабита структура, се постига над 30 % устойчивост на деформация. Полагането на Bentofix® с препокриване на платната по посоката на стичане на дъждовната вода на принципа на керемидите, гарантира, че изолацията няма да бъде компроментирана дори и след настъпването на слягане в резултат на уплътняването.

Вертикално дрениране

Уплътняването е бавен процес, при който  излишната порова вода се отстранява право пропорционално на приложената сила. За да се ускори процеса на отстраняването на  поровата вода, в уплътняващите се почви обикновено се изпълнява вертикална дренажна система  от Secudrain®. Вертикалните дренажи Secudrain® са с приблизителна ширина 100 mm и имат сърцевина от нетъкан геотекстил с груби влакна, вградена между два пласта нетъкан текстил. Благодарение на тази гъвкава композитна конструкция, вертикалният дренаж  Secudrain® има дългосрочни филтриращи способности. Той е особено подходящ за използване в меки почви, податливи на слягане. Използването на специални бързи връзки позволява бързото и лесно полагане на вертикалния дренаж Secudrain®. Вертикалният дренаж Secudrain® значително намалява времето за уплътняване на меките, относително непропускливи почви.

Газовете, образуващи се под изолиращия екран, също може да се събират и извеждат чрез икономична дренажна система Secudrain®. Secudrain® се развива от рулото без усилие от един работник и може да се покрие с екран Carbofol® или Bentofix®. Когато се използва над Carbofol® или Bentofix®, Secudrain® е също икономична алтернатива, предлагаща защита, разделяне, филтриране и дрениране – всичко в един продукт.

Заключение

Със своите превъзходни характеристики по отношение на укрепването , Secugrid® и Combigrid® подобряват носимоспособността на почвата, като позволяват движение и строителство върху меки почви.

Нетъканите геотекстили Secutex® предлагат отлична защита  за геомембраните Carbofol®. Когато се очаква неравномерно слягане, вместо геомембраните Carbofol® може да се използват по-гъвкавите геосинтетични глинени екрани Bentofix®.

За ускоряване на уплътняването, в почвата може да се положи вертикалния гъвкав дренаж Secudrain®.  Дренажната геосинтетика Secudrain®  е ефективна както за дренирането на течности и газ, така и като допълнителна защита за геомембраните, в зависимост от разполагането им.