Геосинтетика за пътища за целите на строителни работи и райони с натоварен трафик

Решенията с геосинтетични системи се използват за изграждането на временни пътища и площи за извършването на транспортен трафик, които не са част от националната транспортна мрежа, като например пътища за целите на строителни работи, паркинги, горски пътеки и пътища за достъп.

Подобряване на носимоспособността

При изграждането на районите със засилен трафик, като например паркинги, изисква се стабилна земна основа с достатъчна носимоспособност. Поставените над основата на пътната настилка геомрежи Secugrid® Q, произведени от високоякостни екструдирани монолитни ленти, здраво споени помежду си, са особено подходящи за такива приложения.

Пласта от едрозърнест материал запълва отворите на геомрежата Secugrid® Q  (отвори на мрежата ≥ 28 mm), създавайки добро сцепление и закотвяне. Така получената здрава връзка осигурява предаване на хоризонталните сили, което повишава носимоспособността на почвата поради поемането на значителни сили от Secugrid®, като това става дори и при слабо удължение. Необходимата носимоспособност може да се постигне без допълнителна скъпа подмяна на почвата, а в някои случаи дебелината на основата на пътната настилка може да се намали.

Нетъканите геотекстили Secutex®, изпълняващи функциите разделяне и филтриране, се използват да предотвратят миграцията на фини частици към  основата на пътната настилка. Проектирането с нетъкани геотекстили е описано още по-подробно в раздели „Филтриране с геотекстили“ и „Разделяне с геотекстили“. За улесняване на монтажа и да се постигне предаване на якостта на срязване, компонентите Secugrid® и Secutex® се произвеждат и в комбинация като геокомпозит Combigrid®. Върху крайно меки земни основи носимоспособността може забележимо да се подобри чрез използването на няколко пласта геомрежи Secugrid®.

Предотвратяване образуването на коловози

При изграждането на пътища без настилки (примерно, горски пътеки и временни пътища за строителни цели) върху меки почви, трябва да се предотврати образуването на коловози и смесване на материалите от различните пластове. Геомрежите Combigrid® или Secugrid® може значително да подобрят разпределението на натоварванията, намаляват образуването на коловози и смесване на различните почвени пластове. Изборът на геомрежите Secugrid® е в зависимост от конкретния обект съгласно стандартните наредби и конкретните изисквания (предлага се специален изчислителен диск за определяне на подходящия тип геомрежа Secugrid®).

Поведение при деформация

Функцията армиране, изпълнявана от геотекстилите, за разлика от разделянето, изисква продукт с малко удължаване. Геомрежите Secugrid® са произведени от предварително напрегнати споени ленти. Благодарение на здравите връзки между лентите, Secugrid® има под 8 % удължение при скъсване. При сравняване на продукта и проектирането често се ползва стойността на поемането на силите при удължение 2 % и 5 %.

Устойчивост на повреди по време на монтажа

При полагането и уплътняване  на пластовете с едрозърнест материал армировката се подлага на високи динамични натоварвания. Благодарение на дебелите, яки монолитни армиращи ленти, геомрежите Secugrid® и Combigrid® имат висока устойчивост на монтажните натоварвания.

Заключение

При изграждането на пътища без настилки и на райони със засилен трафик обикновено се използват решения на основата на системи от геосинтетични мрежи, особено върху меки почви. Геомрежите Secugrid® се полагат за подобряване на носимоспособността на почвата, избягване на скъпите изкопни работи и уплътняване на почвата, както и за намаляване на дебелината на основата на пътната настилка. Combigrid® може ефективно да предотврати миграцията на фини частици към  основата на пътната настилка.

В сравнение с конвенционалните строителни методи, използването на геосинтетика е икономична и ефективна алтернатива.