Геосинтетика за отводняване на конструкции

За да се избегнат повреди по подпорните стени, мостовите основи, подземни стени и други подземни конструкции, причинени от натрупването на течности под налягане, необходимо е да има ефективна отводнителна система.

Дрениране

Secudrain® се използва за отводняване на площи и конструкции, които са в контакт с почвата, включително и обратни насипи. Геотекстилният пласт отвежда просмуканата вода, като по този начин се намалява хидростатичното налягане върху конструкцията и нейната изолираща система.

Геосинтетичните дренажни системи Secudrain® се състоят от статично стабилна триизмерна вълнообразна дренажна сърцевина, произведена от полипропиленови (PP) моно нишки, в комбинация с поне един пласт от филтриращ нетъкан геотекстил Secutex®.

Поради високият коефициент на порьозност на дренажната сърцевина (минимум 95 %), Secudrain® притежава отличен капацитет за пропускане на водата във всички посоки.

Зависимостта между капацитета за изпускане на водата и напрежението при натиск е проучена при лабораторни изпитвания  и е представена графично чрез криви на зависимостта между налягането и пълзенето. Дренажният капацитет на Secudrain® се определя въз основа на дебелината на материали при определено напрежение  при натиск и корелация с лабораторни резултати в дългосрочен план, отчитайки пълзенето. Ето защо, при проектирането на геосинтетични дренажни материали  не се изискват специални коефициенти на редукция, подобни на тези, използвани при геомрежите.

Филтриране

Нетъканите геотекстили  PP Secutex®, използвани в композита Secudrain®, се подбират в зависимост от нормативите за филтриране. При правилен избор, геотекстилният компонент не позволява задръстването на триизмерната дренажна сърцевина от фини частици, като същевременно осигурява редовно филтриране за околната почва. Конструкцията на триизмерната сърцевина с лабиринтообразни отвори, в комбинация с нетъкания геотекстил, поддържа отличен дренажен капацитет.

Защита

За механичната защита на системите с изолиращи екрани при използването на едрозърнест минерален дренаж трябва да положи нетъкан геотекстил Secutex® с маса на единица площ 1200 g/m². За осигуряването на стабилно филтриране между дренажните почви и финозърнистия насипан материал също трябва да се използва Secutex®. Когато се използва в комбинация с геосинтетични изолиращи системи, Secudrain® предлага ефективна замяна на минералните дренажни пластове, като същевременно осигурява защита на хидроизолиращата система.

Устойчивост

Secudrain® и Secutex® се използват за отводняването и филтрирането на подземни конструкции. Геомембраните Carbofol® и  геосинтетичните глинени екрани Bentofix® често се използват за хидроизолацията на тези конструкции. Всички тези продукти не гният и са устойчиви на микробиологичните и химични съединения, намиращи се в земята.

Монтаж

Secudrain® се полага бързо и лесно върху различните конструкции. Това е многофункционален, гъвкав дренажен материал, който се полага лесно в ъгли, по ръбове и сложни геометрични конструкции, без влошаване на неговите експлоатационни показатели. Фабрично изготвените специални  зони за препокриване на Secudrain® предоставят просто и бързо свързване на отделните платна в надлъжна посока. Това съединяване осигурява непрекъснатост на дренажния пласт. В напречна посока, платната се полагат чрез просто препокриване.

Стандартният размер на рулата – диаметър 0,70 m (ширина 2,0 m и дължина 35 m), прави Secudrain® лесен за пренасяне и монтаж. За специални проекти  Secudrain® може да се произвежда с ширина  6 m.

Заключение

Използването на дренажните системи Secudrain® осигурява дългосрочното контролирано изпускане на просмуканата вода от подземните конструкции.  Системите Secudrain® свеждат до минимум хидростатичното налягане върху изолиращите системи, намалявайки просмукването. При използването на геомембраните Carbofol® или геосинтетичните глинени екрани Bentofix®, Secudrain® действа също като защитен пласт, предотвратявайки механични повреди по изолиращия екран, причинени от обратната насипка.

Дори и при сложни конструкции, използването на дренажните системи Secudrain® осигурява прост, бърз и икономичен монтаж.