Гражданско строителство

Геосинтетика за пътно строителство

Геосинтетика за пътища за целите на строителни работи и райони с натоварен трафик

Защита на подземните води в транспортната инфраструктура

Геосинтетика за стабилизиране на наклони

Геосинтетика за подпорни стени

Геосинтетика за отводняване на конструкции

Геосинтетика за строителство върху меки почви

Геосинтетичните тръбопровод строителство