Приложения

NAUE geosynthetics are used successfully in various applications.

Депо инженерство

Гражданско строителство

Хидротехническо строителство

Изграждане на тунели

Защита на подпочвените води

Хидроизолация

Минен